Roboti u future-ready školi. Studija slučaja: Robot Pepper u Savremenoj osnovnoj školi

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Valentin Kuleto
Milena Ilić
Maja Babić
Zorana Bodiroga
Andrijana Mladenović

Apstrakt

Mašinsko učenje biće sastavni deo obrazovnog okruženja u budućnosti. Spajanjem komponenata učenja koje su svojstvene ljudima sa
robotikom može se pružiti integrisano znanje učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i studentima na koledžu ili univerzitetu. Na primer, nastavnici
mogu koristiti humanoidne robote kako bi razgovarali sa učenicima kada su na različitim lokacijama, što se smatra korakom iznad teleprisutnosti. Kako
ovaj primer pokazuje, iako fizički daleko, pomoću displeja nastavnik može biti prisutan na času.
Trenutno se roboti koriste u učionicama više sa ciljem da pomognu nastavnicima nego da budu njihova kompletna zamena. Međutim, u budućnosti će
koledži i univerziteti koristiti robote umesto predavača. Softver za prepoznavanje glasa ugrađen u robote pomaže im da razumeju šta ljudi govore, a
to povećava sposobnost robota da čitaju i razumeju. Roboti-predavači su takođe opremljeni projektorima, koji im omogućavaju da prenesu sadržaj na
zabavan način, podstičući interesovanje studenata.
Društveni i obrazovni roboti će možda biti angažovani za obuku učenika i studenata, ali se trenutno koriste samo u future-ready školama. Kroz studiju
slučaja prikazujemo jednu takvu školu.

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##