Revolucionizacija softverskog testiranja: Uticaj veštačke inteligencije, mašinskog učenja i Interneta stvari

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Valentin Kuleto
Vukašin Jeremić
Rocsana Bucea-Manea-Ţonis
Slavimir Vesić
Hana Stefanović

Apstrakt

Testiranje softvera predstavlja jedan od najvažnijih aspekata životnog ciklusa i razvoja softvera, budući da garantuje funkcionalnost i prihvatljivost softverskih aplikacija za korisnike. Rad pruža detaljan pregled testiranja softvera, naglašavajući njegov značaj, različite metodologije i izazove, ali i uticaj novih tehnologija poput veštačke inteligencije (AI), mašinskog učenja (ML) i Interneta stvari (IoT). Istaknuta je i uloga tekućih istraživanja u unapređenju softverskog testiranja kako bi se poboljšali kvalitet i pouzdanost softvera. Testiranje softvera, u koje spada širok spektar aktivnosti tokom životnog ciklusa i razvoja softvera, ključno je za procenjivanje funkcionalnih i nefunkcionalnih osobina softvera, čime se olakšavaju identifikacija i otklanjanje operativnih nedostataka. Sve veća složenost i raznovrsnost softvera predstavljaju značajan izazov za razvoj efikasnih strategija i alata za testiranje. Ovaj rad se bavi perspektivnim tehnologijama za testiranje softvera i zalazi u detalje fundamentalnih principa softverskog testiranja, istražujući inovativne metodologije za kreiranje test slučajeva i objašnjavajući goruća pitanja u okviru samog procesa testiranja i njegove uloge unutar savremenih razvojnih protokola. Autori se takođe bave testerskim rešenjima koja su prilagođena jedinstvenim zahtevima brzorastućeg tržišta aplikacija.

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##