EdTech Journal je naučni časopis otvorenog pristupa posvećen korišćenju informacionih tehnologija u obrazovanju. Ipak, u našoj „Naučnoj politici” priznajemo važnost istinske upotrebe IT-ja u društvu i privredi, jer obrazovanje predstavlja vitalni sektor društva. Obrazovanje za potrebe privrede i koncepti zasnovani na njemu su prekretnice koje se moraju uzeti u obzir pri razvoju budućeg opsega sektora obrazovanja.

Zašto EdTech? Računarski hardver, softver i obrazovna teorija i praksa stvaraju obrazovnu tehnologiju (EduTech ili EdTech). EdTech je skraćenica za opisivanje poslovanja razvoja obrazovne tehnologije. Pored informacionih tehnologija, u obrazovnu tehnologiju je zajedno sa praktičnim iskustvom ugrađen i širok spektar teorijskih znanja iz različitih oblasti kao što su komunikacija, obrazovanje, psihologija i sociologija. Teorija učenja, obuke zasnovane na računaru, onlajn-učenje i m-učenje, gde se koriste mobilne tehnologije, uključeni su u ovaj krovni termin. Disciplina se razvija dok o njoj govorimo, baš kao i IT i računarske nauke.

Primenjene obrazovne nauke, kao što su oprema, procesi i procedure proistekli iz naučnih istraživanja, uključeni su u „obrazovnu tehnologiju”, pozivajući se na teorijske, algoritamske ili heurističke pristupe u zavisnosti od konteksta. Obrazovne ustanove moraju imati najsavremenije tehnologije kao saveznike u svakodnevnom funkcionisanju. Nastavnici uče kako da poboljšaju svoje rezultate i budu najefikasniji koristeći različita IT rešenja. Učenici uče kako da koriste računare i drugu tehnologiju u učionici i završavaju svoje zadatke u raznovrsnijem i inkluzivnijem okruženju kroz obrazovnu tehnologiju.

Zato EdTech Journal podržava doprinose autora i istraživača iz različitih disciplina i naučnih oblasti koje su opisane u našoj „Naučnoj politici”, a koje se dotiču računarske nauke i IT-ja. Informaciona tehnologija pod kojom se podrazumeva upotreba računarskih programa za rešavanje poslovnih procesa ima višestruku primenu. Nova rešenja se integrišu u poslovni, obrazovni i društveni okvir svakodnevno, koristeći informacione tehnologije.

Dr Valentin Kuleto
Glavni i odgovorni urednik