Primena ishoda učenja u nastavnom procesu visokog obrazovanja na ITS-u

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Slavko Pokorni
Valentin Kuleto

Apstrakt

U radu je prvo ukratko rezimiran pojam i značaj ishoda učenja. Zatim su dati podaci o pojmu ishodi učenja u Zakonu o visokom obrazovanju i Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija, kao i standardima akreditacije u visokom obrazovanju i standardima i uputstvu za samovrednovanje visokoškolskih ustanova i studijskih programa Republike Srbije i uputstvu recenzentskoj komisiji za procenu ispunjenosti standarda. Nakon toga su navedene aktivnosti preduzete u Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije (skraćeni naziv ITS, od naziva na engleskom Information Technology School) u primeni ishoda učenja u nastavnom procesu. Dati su i rezultati ankete dve generacije studenata o korisnosti ishoda učenja, koji potvrđuju opravdanost njihove primene na nivou nastavnog časa.

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##