Problemi u vezi sa procenom pouzdanosti podataka na kojima počiva Internet stvari

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Slavko Pokorni

Apstrakt

U poslednje vreme beleži se povećano interesovanje za proučavanje Interneta stvari (IoT – Internet of Things). Otkriveni su novi koncepti, a stari su unapređeni ili ispravljeni zahvaljujući inovativnim istraživačkim studijama i razvoju IoT tehnologija u različitim sektorima. Pored toga, fokus je i na bezbednosti i standardima Interneta stvari. IoT aplikacije koje se primenjuju u drugim granama industrije, poput pametnog življenja, Industrije 4.0 i E-zdravlja su i dalje relevantne. Cilj ovog rada jeste da pokaže da se Internet stvari (IoT) mora smatrati pouzdanim, naročito kada se radi o Internetu stvari zasnovanom na podacima. Pouzdanost takvog Interneta stvari je kompleksan problem koji nije lako rešiti, jer podrazumeva hardver, softver, ljudski faktor, podatke, a u današnje vreme i veštačku inteligenciju. Moguće je izračunati pouzdanost IoT sistema pomoću proste jednačine koja će biti predstavljena u ovom radu. Ali osnovni problem jeste kako izračunati pouzdanost podsistema u ovoj jednačini. Pored toga, pouzdanost ima veze sa dostupnošću i pogodnošću održavanja. Sadržaj ovog rada se uglavnom oslanja na dve nedavno objavljene publikacije autora.

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##