Primena mobilnog bankarstva u savremenom bankarskom poslovanju

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Matija Broćić
Dragana Petrović
Marko Ranković
Zorica Jelić

Apstrakt

Razvoj mobilnog bankarstva desio se usled uvećanja tržišta mobilnih telefona, kao i zbog naglog razvoja interneta i elektronske trgovine. Kako bi mobilno poslovanje dobro funkcionisalo, potrebna je dobra saradnja banaka sa mobilnim operaterima, kao i dobra softverska podrška za različite usluge. Danas skoro sve banke pružaju svojim korisnicima opciju mobilnog bankarstva. U početku su klijenti mogli da vide samo stanje računa, a danas mogu da izvrše transakcije i obave kupovinu. Mobilno bankarstvo se može opisati kao najnoviji kanal u elektronskom bankarstvu, koji će obezbediti pogodan način izvođenja bankarskih transakcija korišćenjem mobilnih telefona ili drugih mobilnih uređaja. Potencijal za mobilno bankarstvo može biti daleko veći nego što je to slučaj sa bankarstvom putem računara, jer postoji nekoliko puta više korisnika mobilnih telefona nego korisnika računara. Danas klijenti mogu da izvrše mnoge druge transakcije koje se odnose na njihove platne kartice, tekuće i devizne račune i kredite.

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##