RE-FOOD: Zajednički pokret baziran na umrežavanju volontera

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Oliva M. D. Martins
Coelho Coelho
Teresa Letra Mateus

Apstrakt

Re-Food je pokret podstaknut dobrom voljom društvene zajednice čiji je cilj da se smanji glad borbom protiv bacanja hrane. Nastao na osnovu angažmana samo jedne osobe, pokret Re-Food je izrastao u nevladinu organizaciju [NVO], sa statusom privatne institucije socijalne solidarnosti [PISS]. Putem saradnje realizovane preko mreža, Re-Food predlaže da se ostvari ravnoteža između potražnje i snabdevanja prehrambenim proizvodima. Strategija pokreta Re-Food zasniva se na redistribuciji primljenih donacija. Sva donirana hrana se odmah distribuira i ne postoje zalihe o kojima bi trebalo voditi računa. Kada bi se pojavio višak hrane za redistribuciju, trebalo bi razmotriti postojanje održive mreže saradnika sa značajnim ekonomskim, društvenim i ekološkim uticajem. Održiva mreža saradnika nastaje zahvaljujući volonterskom radu. Osnovni cilj ovog rada je da istraži saradničku mrežu organizacije Re-Food. Primenjena je kvalitativna metodologija i obavljeni su razgovori sa izvršnim direktorom [R] i koordinatorom operativnog centra organizacije Re-Food [C]. Osim toga, direktna opservacija i analiza dokumenata potkrepljuju istraživanje. Najvažniji rezultat ukazuje na model liderstva zasnovanog na prihvatanju različitih sposobnosti i motiva zaposlenih. A tehnologija može povećati efekte i efikasnost umrežavanja, odnosno poboljšati komunikaciju među ljudima.

Ključne reči

##plugins.themes.academic_pro.article.details##